دسته‌ها
تقویم

تاریخ 9 فروردین تقویم 1399 – 14 مناسبت

تاریخ امروز 9 فروردین برابر است با 28 مارس میلادی فهرست تکمیلی مناسبت های روز

تاریخ 9 فروردین 1300 شمسی انتشار نشریه‌ نوروز به‌ مدیریت‌ ” یحیی ریحان‌”
تاریخ 9 فروردین 1340 شمسی کشف‌ دو جنازه‌ انسان‌ مربوط به‌ دوهزار سال‌ پیش‌ در ایران‌
تاریخ 28 مارس 1905 میلادی استقلال‌ نروژ
تاریخ 28 مارس 1920 میلادی آغاز دیکتاتوری ” هورتی ” در مجارستان‌
تاریخ 28 مارس 1933 میلادی اوج‌ گیری اعتراضات‌ بین‌ المللی علیه‌ نازیها در پی پیروزی نازی ها در انتخابات‌ ریاست‌ جمهوری
تاریخ 28 مارس 1939 میلادی نمایش‌ مدل‌ کوچک‌ و جدید خودرویی به‌ نام‌ ” پژو ” 202 وسط کمپانی خودروسازی پژو در فرانسه‌ در رقابت‌ با فولکس‌ واگن‌ آلمانی که‌ هیتلر شخصا افتتاح‌ نمود
تاریخ 28 مارس 1947 میلادی تاسیس‌ کمیسیون‌ اقتصادی آسیا و خاور دور( اکافه) بنا به‌ تصمیم‌ سازمان‌ ملل‌ متحد
تاریخ 28 مارس 1970 میلادی اخراج‌ نیروهای انگلیسی از کشور لیبی
تاریخ 28 مارس 1992 میلادی اعطای جایزه‌ منتقدان‌ بین‌ المللی به‌ فیلم‌ ” کلوزآپ‌ “( عباس‌ کیارستمی ) در جشنواره‌ استانبول‌ ترکیه‌
تاریخ 3 شعبان 9 قمری غزوه‌ تبوک‌
تاریخ 3 شعبان 65 قمری هلاکت “مروان بن حكم” بانی سلسلهی مروانی بنیامیه و دشمن سرسخت اهل‏بیت
تاریخ 3 شعبان 413 قمری درگذشت‌ فقیه‌ متکلم‌ محمدبن‌ النعمان‌ معروف‌ به‌ شیخ‌ مفید رضوان‌ ا…تعالی علیه‌
تاریخ 3 شعبان 567 قمری درگذشت “ابن خَشّاب” محقق و نویسندهی مسلمان