دسته‌ها
تقویم

تاریخ 7 فروردین تقویم 1399 – 17 مناسبت

تاریخ امروز 21/12 برابر است با 11 مارس میلادی که در ادامه میتوانید فهرست بلند بالایی

تاریخ 7 فروردین 1299 شمسی توقیف‌ نشریه‌ حیات‌ جاوید
تاریخ 7 فروردین 1300 شمسی انتصاب‌ علی اصغر حکمت‌ به‌ ریاست‌ تفتیش‌ وزارت‌ معارف‌
تاریخ 7 فروردین 1301 شمسی انتشار مجله‌ سپیده‌ دم‌ به‌ مدیریت‌ لطفعلی صورتگر
تاریخ 7 فروردین 1341 شمسی درگذشت‌ کاظم‌ زاده‌ ایرانشهر ،مدیر نشریه‌ ایرانشهر
تاریخ 7 فروردین 1341 شمسی اعلام‌ موجودیت‌ هواپیمایی ملی ایران‌
تاریخ 7 فروردین 1357 شمسی انتشار اعلامیه‌ هایی از سوی آیات‌ عظام‌ مرعشی نجفی و گلپایگانی و نیزعلمای مشهد و تهران‌ به‌ مناسبت‌ اربعین‌ شهدای تبریز
تاریخ 7 فروردین 1361 شمسی فتح‌ رادار و سایت‌ دزفول‌ توسط قوای اسلام‌
تاریخ 7 فروردین 1365 شمسی برگزاری اولین‌ مسابقات‌ دوچرخه‌ سواری در ارومیه‌
تاریخ 7 فروردین 1369 شمسی بازگشایی مجدد مسجد شهر گنجه‌ در جمهوری آذربایجان‌ پس‌ از هفتاد سال‌ تعطیلی و حاکمیت‌ ضد دینی کمونیسم‌ براین‌ منطقه‌
تاریخ 26 مارس 1902 میلادی درگذشت‌ سیسل‌ رودز ، سیاستمدار انگلیسی و آفریقای جنوبی
تاریخ 26 مارس 1918 میلادی انتخاب‌ ” ژنرال‌ فوش‌ ” به‌ سمت‌ فرماندهی کل‌ قوای متفقین‌
تاریخ 26 مارس 1948 میلادی انعقاد پیمان‌ دفاعی و سیاسی میان‌ دولتهای اروپایی به‌ نام‌ پیمان‌” بروکسل‌ ” که‌ بعدها به‌ پیمان‌ آتلانتیک‌ شمالی معروف‌ شد
تاریخ 26 مارس 1971 میلادی استقلال‌ بنگلادش‌
تاریخ 1 شعبان قمری درگذشت‌ حکیم‌ و فیلسوف‌ بزرگ‌ میرزا ابوالحسن‌ جلوه‌
تاریخ 1 شعبان 428 قمری درگذشت‌ شیخ‌ الرئیس‌ حسن‌ بن‌ عبدالله‌ بن‌ سینا
تاریخ 1 شعبان 732 قمری تولد “ابن خلدون” مورّخ مشهور مسلمان در تونس
تاریخ 1 شعبان 978 قمری تولد شاه عباس صفوی