دسته‌ها
تقویم

تاریخ 4 فروردین تقویم 1399 – 14 مناسبت

تاریخ امروز 21/12 برابر است با 11 مارس میلادی که در ادامه میتوانید فهرست بلند بالایی

تاریخ 23 مارس 1900 میلادی تولد ” اريک‌ فروم‌ “، روانشناس‌ آمريکايي – آلماني
تاریخ 23 مارس 1902 میلادی درگذشت‌ ” کالمان‌ تيسزا “، سياستمدار و نخست‌ وزير سابق‌ اتريش‌ – مجارستان‌
تاریخ 23 مارس 1902 میلادی درگذشت‌ ” کالمان‌ تيسزا “، سياستمدار و نخست‌ وزير سابق‌ اتريش‌ – مجارستان‌
تاریخ 23 مارس 1918 میلادی استقلال‌ ” لتوني”
تاریخ 23 مارس 1919 میلادی به‌ روي‌ کارآمدن‌ نهضت‌ فاشيسم‌ معروف‌ به‌ نهضت‌ ” پيراهن‌ سياهان‌ ” در ايتاليا
تاریخ 23 مارس 1919 میلادی سازماندهي به‌ جنبش‌ فاشيست‌ هاي‌ ايتاليا توسط ” بنيتو موسوليني”
تاریخ 23 مارس 1956 میلادی روز ملي پاکستان‌ ، اعلام‌ جمهوري‌
تاریخ 23 مارس 1962 میلادی روز جهاني هواشناسي، تاسيس‌ سازمان‌ هواشناسي وابسته‌ به‌ سازمان‌ ملل‌
تاریخ 28 رجب 60 قمری حرکت‌ امام‌ حسين‌ ( ع‌ ) از مدينه‌ به‌ مکه‌
تاریخ 28 رجب 1307 قمری امضاي پيمان تنباکو بين ايران و انگليس معروف به رژي
تاریخ 28 رجب 1329 قمری درگذشت ميرزا علي‌اکبر طاهرزاده متخلص به صابر از شعراي معروف قفقاز
تاریخ 28 رجب 1337 قمری رحلت علامه‏ي بزرگ “سيد محمدكاظم يزدي”
تاریخ 28 رجب 1337 قمری رحلت‌ آيه‌ ا …العظمي سيدمحمدکاظم‌ طباطبايي يزدي‌ مولف‌ عروه‌ الوثقي
تاریخ 28 رجب 1370 قمری رحلت عالم بزرگوار آيت‏اللَّه “شيخ محمدرضا آل ياسين”