دسته‌ها
تقویم

تاریخ 31 فروردین تقویم 1399 – 14 مناسبت

تاریخ امروز 31 فروردین برابر است با 19 آوریل میلادی فهرست تکمیلی مناسبت های روز

تاریخ 31 فروردین 1288 شمسی قتل‌ هوارد ماسکرویل‌ آمریکایی در انقلاب‌ مشروطه‌
تاریخ 31 فروردین 1300 شمسی انتشار نشریه‌ ناهید
تاریخ 31 فروردین 1356 شمسی شهادت‌ ” مرتضی واعظی ” و ” فاطمه‌ جعفریان‌ ” از گروه‌ مهدیون‌
تاریخ 31 فروردین 1366 شمسی درگذشت‌ استاد محمدتقی شریعتی مزینانی
تاریخ 19 آوریل 1851 میلادی عزیمت‌ ” میرزا صالح‌ شیرازی ” به‌ اتفاق‌ همراهانش‌ از تبریز به‌ لندن‌
تاریخ 19 آوریل 1895 میلادی درگذشت‌ ” لوئی پاستور “یکی از خدمتگزاران‌ بزرگ‌ بشریت‌ در زمینه‌ پزشکی
تاریخ 19 آوریل 1900 میلادی درگذشت‌ ” ژان‌ فالگی یر “، مجسمه‌ ساز فرانسوی
تاریخ 19 آوریل 1902 میلادی تولد ” بنیامین‌ کاورین “، داستان‌ نویس‌ روسی
تاریخ 19 آوریل 1913 میلادی استقلال‌ آلبانی
تاریخ 19 آوریل 1920 میلادی آغاز کار کنفرانس‌ ” سان‌ رمو ” با حضور متفقین‌
تاریخ 19 آوریل 1939 میلادی به‌ آتش‌ کشیده‌ شدن‌ کشتی مسافربری ” پاریس‌”
تاریخ 19 آوریل 1961 میلادی روز استقلال‌ و جمهوری سیرالئون‌
تاریخ 19 آوریل 1978 میلادی تشکیل‌ آخرین‌ کنفرانس‌ شورای وزیران‌ سنتو در لندن‌
تاریخ 19 آوریل 2966 میلادی درگذشت‌ ” پیرکوری “دانشمند بزرگ‌ فیزیک‌ و شیمی فرانسه‌ و مکتشف‌ رادیوم‌ و پلوتونیوم‌