لغت مورد نظر خود را جهت ترجمه در کادر زیر وارد نمایید . فعلا فقط انگلیسی !
نتایج زیر رو کردن اینترنت برای کلمه : usurp

معانی لغت وارد شده : usurp

۞معانی لغت در دیکشنری انگلیسی به انگلیسی به همراه نوع کلمه و مثالهای کاربردی:
seize and take control without authority and possibly with force sample : take as ones right or possession
seize and take control without authority and possibly with force sample : He assumed to himself the right to fill all positions in the town
seize and take control without authority and possibly with force sample : he usurped my rights
seize and take control without authority and possibly with force sample : She seized control of the throne after her husband died
take the place of sample : gloom had usurped mirth at the party after the news of the terorist act broke
 
ویکی کلمه درخواستی : usurp                            > آیا میدانید ویکی چیست !؟ اینجا کلیک کنید 


دسته های الفبایی : ( به نتبجه جستجو مربوط نمی شود )
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 


صفحه اصلی-دیکشنری پرسرعت | دریافت افزونه دیک  | امکانات و راهنمای استفاده | نظرات و پیشنهادات | درباره من...
© 1390 Iran . WebSite Design And Development By Me !