لغت مورد نظر خود را جهت ترجمه در کادر زیر وارد نمایید . فعلا فقط انگلیسی !
نتایج زیر رو کردن اینترنت برای کلمه : usually , usucaption , usufruc

معانی لغت وارد شده : usually , usucaption , usufruc

۞معانی لغت در دیکشنری انگلیسی به فارسی :
معمولا قانون ـ فقه : تصرف بلا معارض منفعت ،(حق - .روم و مدنى )حق استفاده از عين و نمائات ،از عين و نمائات مالى استفاده کردن ،حق عمرى و رقبى داشتن
قانون ـ فقه : منفعت مال ،حق عمرى به مدت عمر منتفع کسيکه از عين ونماات ملک ديگرى حق دارد استفاده کند رباخوارى دريايى
قانون ـ فقه : دادن وام با بهره سنگين به مالک کشتى که در صورت سالم برگشتن کشتى قابل وصول است ربا خوار،سود خوار - تنزيل خوار،صراف
قانون ـ فقه : رباخوار ربا خوار، تنزيل‌ خوار، مبني‌ بررباخواري‌. غصب کردن ،بزور گرفتن ،ربودن
قانون ـ فقه : غصب کردن غصب
قانون ـ فقه : غصب
۞معانی لغت در دیکشنری انگلیسی به انگلیسی به همراه نوع کلمه و مثالهای کاربردی:
seize and take control without authority and possibly with force sample : take as ones right or possession
seize and take control without authority and possibly with force sample : He assumed to himself the right to fill all positions in the town
seize and take control without authority and possibly with force sample : he usurped my rights
seize and take control without authority and possibly with force sample : She seized control of the throne after her husband died
take the place of sample : gloom had usurped mirth at the party after the news of the terorist act broke
dik.ir دیک دات آی آر : ترجمه گوگل آنلاین , ترجمه ی گوگل , مترجم آنلاین متن , مترجم گوگل , کلمه usurp در دیکشنری آنلاین :معمولا . قانون ـ فقه : تصرف بلا معارض . منفعت ،(حق - .روم و مدنى )حق استفاده از عين و نمائات ،از عين و نمائات مالى استفاده کردن ،حق عمرى و رقبى داشتن
قانون ـ فقه : منفعت مال ،حق عمرى به مدت عمر منتفع . کسيکه از عين ونماات ملک ديگرى حق دارد استفاده کند . رباخوارى دريايى
قانون ـ فقه : دادن وام با بهره سنگين به مالک کشتى که در صورت سالم برگشتن کشتى قابل وصول است . ربا خوار،سود خوار - تنزيل خوار،صراف
قانون ـ فقه : رباخوار . ربا خوار، تنزيل‌ خوار، مبني‌ بررباخواري‌. . غصب کردن ،بزور گرفتن ،ربودن
قانون ـ فقه : غصب کردن . غصب
قانون ـ فقه : غصب . seize and take control without authority and possibly with force . seize and take control without authority and possibly with force . seize and take control without authority and possibly with force . seize and take control without authority and possibly with force . take the place of . واژه نامه,فرهنگ لغت,دیکشنری فارسی به فارسی,فارسی به فارسی,دیکشنری فارسی به انگلیسی,مترجم متن,دیکشنری انگلیسی به فارسی,دیکشنری انگلیسی,دیکشنری فارسی ,دیکشنری رایگان
 


تصاویر جستجو شده برای لغت وارد شده : usurpلغات مرتبط با کلمه وارد شده : usurp


usurpation
قانون ـ فقه : تصرف بلا معارض منفعت ،(حق - .روم و مدنى )حق استفاده از عين و نمائات ،از عين و نمائات مالى استفاده کردن ،حق عمرى و رقبى داشتن
قانون ـ فقه : منفعت مال ،حق عمرى به مدت عمر منتفع کسيکه از عين ونماات ملک ديگرى حق دارد استفاده کند رباخوارى دريايى
قانون ـ فقه : دادن وام با بهره سنگين به مالک کشتى که در صورت سالم برگشتن کشتى قابل وصول است ربا خوار،سود خوار - تنزيل خوار،صراف
قانون ـ فقه : رباخوار ربا خوار، تنزيل‌ خوار، مبني‌ بررباخواري‌. غصب کردن ،بزور گرفتن ،ربودن
قانون ـ فقه : غصب کردن غصب
قانون ـ فقه : غصب مغصوب ،غصبى
قانون ـ فقه : غصب شده ،مغصوب

usurped
منفعت ،(حق - .روم و مدنى )حق استفاده از عين و نمائات ،از عين و نمائات مالى استفاده کردن ،حق عمرى و رقبى داشتن
قانون ـ فقه : منفعت مال ،حق عمرى به مدت عمر منتفع کسيکه از عين ونماات ملک ديگرى حق دارد استفاده کند رباخوارى دريايى
قانون ـ فقه : دادن وام با بهره سنگين به مالک کشتى که در صورت سالم برگشتن کشتى قابل وصول است ربا خوار،سود خوار - تنزيل خوار،صراف
قانون ـ فقه : رباخوار ربا خوار، تنزيل‌ خوار، مبني‌ بررباخواري‌. غصب کردن ،بزور گرفتن ،ربودن
قانون ـ فقه : غصب کردن غصب
قانون ـ فقه : غصب مغصوب ،غصبى
قانون ـ فقه : غصب شده ،مغصوب غاصب
قانون ـ فقه : غاصب

usurper
کسيکه از عين ونماات ملک ديگرى حق دارد استفاده کند رباخوارى دريايى
قانون ـ فقه : دادن وام با بهره سنگين به مالک کشتى که در صورت سالم برگشتن کشتى قابل وصول است ربا خوار،سود خوار - تنزيل خوار،صراف
قانون ـ فقه : رباخوار ربا خوار، تنزيل‌ خوار، مبني‌ بررباخواري‌. غصب کردن ،بزور گرفتن ،ربودن
قانون ـ فقه : غصب کردن غصب
قانون ـ فقه : غصب مغصوب ،غصبى
قانون ـ فقه : غصب شده ،مغصوب غاصب
قانون ـ فقه : غاصب قانون ـ فقه : غصبا"

usurpingly
رباخوارى دريايى
قانون ـ فقه : دادن وام با بهره سنگين به مالک کشتى که در صورت سالم برگشتن کشتى قابل وصول است ربا خوار،سود خوار - تنزيل خوار،صراف
قانون ـ فقه : رباخوار ربا خوار، تنزيل‌ خوار، مبني‌ بررباخواري‌. غصب کردن ،بزور گرفتن ،ربودن
قانون ـ فقه : غصب کردن غصب
قانون ـ فقه : غصب مغصوب ،غصبى
قانون ـ فقه : غصب شده ،مغصوب غاصب
قانون ـ فقه : غاصب قانون ـ فقه : غصبا" رباخوارى ،تنزيل خوارى ،حرام خوارى
قانون ـ فقه : ربا،گرفتن بهره بيشتر از بهره قانونى جهت وام
بازرگانى : رباخوارى
 


ویکی کلمه درخواستی : usurp                            > آیا میدانید ویکی چیست !؟ اینجا کلیک کنید 


دسته های الفبایی : ( به نتبجه جستجو مربوط نمی شود )
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 


صفحه اصلی-دیکشنری پرسرعت | دریافت افزونه دیک  | امکانات و راهنمای استفاده | نظرات و پیشنهادات | درباره من... فروشگاه اینترنتی شال shal.ir
© 1390 Iran . WebSite Design And Development By Me !