لغت مورد نظر خود را جهت ترجمه در کادر زیر وارد نمایید . فعلا فقط انگلیسی !
نتایج زیر رو کردن اینترنت برای کلمه : sacrifice

معانی لغت وارد شده : sacrifice

۞معانی لغت در دیکشنری انگلیسی به انگلیسی به همراه نوع کلمه و مثالهای کاربردی:
(sacrifice) an out that advances the base runners
the act of losing or surrendering something as a penalty for a mistake or fault or failure to perform etc.
the act of killing (an animal or person) in order to propitiate a deity
personnel that are sacrificed (e.g. surrendered or lost in order to gain an objective)
a loss entailed by giving up or selling something at less than its value sample : he had to sell his car at a considerable sacrifice
kill or destroy sample : The animals were sacrificed after the experiment
kill or destroy sample : The general had to sacrifice several soldiers to save the regiment
make a sacrifice of sample : in religious rituals
endure the loss of sample : He gave his life for his children
endure the loss of sample : I gave two sons to the war
sell at a loss
 
ویکی کلمه درخواستی : sacrifice                            > آیا میدانید ویکی چیست !؟ اینجا کلیک کنید 


دسته های الفبایی : ( به نتبجه جستجو مربوط نمی شود )
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 


صفحه اصلی-دیکشنری پرسرعت | دریافت افزونه دیک  | امکانات و راهنمای استفاده | نظرات و پیشنهادات | درباره من...
© 1390 Iran . WebSite Design And Development By Me !