لغت مورد نظر خود را جهت ترجمه در کادر زیر وارد نمایید . فعلا فقط انگلیسی !
نتایج زیر رو کردن اینترنت برای کلمه : mat

معانی لغت وارد شده : mat

۞معانی لغت در دیکشنری انگلیسی به انگلیسی به همراه نوع کلمه و مثالهای کاربردی:
a thick flat pad used as a floor covering
sports equipment consisting of a piece of thick padding on the floor for gymnastic sports
a small pad of material that is used to protect surface from an object placed on it
mounting consisting of a border or background for a picture
the property of having little or no contrast sample : lacking highlights or gloss
change texture so as to become matted and felt-like sample : The fabric felted up after several washes
twist together or entwine into a confusing mass sample : The child entangled the cord
not reflecting light sample : not glossy
not reflecting light sample : flat wall paint
not reflecting light sample : a photograph with a matte finish
a masters degree in teaching
 


تصاویر جستجو شده برای لغت وارد شده : mat
ویکی کلمه درخواستی : mat                            > آیا میدانید ویکی چیست !؟ اینجا کلیک کنید 


دسته های الفبایی : ( به نتبجه جستجو مربوط نمی شود )
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 


صفحه اصلی-دیکشنری پرسرعت | دریافت افزونه دیک  | امکانات و راهنمای استفاده | نظرات و پیشنهادات | درباره من...
© 1390 Iran . WebSite Design And Development By Me !