لغت مورد نظر خود را جهت ترجمه در کادر زیر وارد نمایید . فعلا فقط انگلیسی !
نتایج زیر رو کردن اینترنت برای کلمه : corset , corset cover , corset

معانی لغت وارد شده : corset , corset cover , corset

۞معانی لغت در دیکشنری انگلیسی به فارسی :
کرست ،شکم بند زنانه ،شکم بند بستن لباس زير زنانه که روى کرست پوشيده ميشود،زيرپوش شکم بند ساز،فروشنده شکم بند زنانه اهل جزيره کورس دردرياى مديترانه زره سينه ،سينه بند جمعيت( مانند تشييع کنندگان جنازه)،ملتزمين نام دوخانه که مجلس هاى قانون گزاراسپانياوپرتقال راتشکيل ميده پوست‌، قشر، لايه‌ رويي‌، روپوش‌، پوسته‌. روانشناسى : قشر مخ
۞معانی لغت در دیکشنری انگلیسی به انگلیسی به همراه نوع کلمه و مثالهای کاربردی:
of or relating to a cortex
dik.ir دیک دات آی آر : سایت ترجمه , گوگل فارسي , مترجم پارس , متن زبان انگلیسی , کلمه cortical در دیکشنری آنلاین :کرست ،شکم بند زنانه ،شکم بند بستن . لباس زير زنانه که روى کرست پوشيده ميشود،زيرپوش . شکم بند ساز،فروشنده شکم بند زنانه . اهل جزيره کورس دردرياى مديترانه . زره سينه ،سينه بند . جمعيت( مانند تشييع کنندگان جنازه)،ملتزمين . نام دوخانه که مجلس هاى قانون گزاراسپانياوپرتقال راتشکيل ميده . پوست‌، قشر، لايه‌ رويي‌، روپوش‌، پوسته‌. . روانشناسى : قشر مخ . of or relating to a cortex . واژه نامه,فرهنگ لغت,دیکشنری فارسی به فارسی,فارسی به فارسی,دیکشنری فارسی به انگلیسی,مترجم متن,دیکشنری انگلیسی به فارسی,دیکشنری انگلیسی,دیکشنری فارسی ,دیکشنری رایگان
 


تصاویر جستجو شده برای لغت وارد شده : corticalلغات مرتبط با کلمه وارد شده : cortical


adrenocortical
ادرنين( ادرنالين)
روانشناسى : ادرنين )=adern(کلمه ء پيشوندى است به معنى(مربوط به غده فوق کليه) وابسته به قشر غده ء فوق کليه هورمون ادرينو کورتيکو تروپيک
روانشناسى : ا سى تى اچ درياى ادريانيک دستخوش طوفان ،غوطه ور(روى اب)،(مج ).اواره ،بدون هدف ،سرگردان ،شناور
ورزش : شناور مهارشده
علوم دريايى : سرگردان زرنگ ،زبر دست ،زيرک ،ماهر،چابک ،چالاک ،تردست ،چيره دست بزرنگى ،بزيرکى ،بمهارت زرنگى ،زيرکى ،مهارت

cortical blindness
لباس زير زنانه که روى کرست پوشيده ميشود،زيرپوش شکم بند ساز،فروشنده شکم بند زنانه اهل جزيره کورس دردرياى مديترانه زره سينه ،سينه بند جمعيت( مانند تشييع کنندگان جنازه)،ملتزمين نام دوخانه که مجلس هاى قانون گزاراسپانياوپرتقال راتشکيل ميده پوست‌، قشر، لايه‌ رويي‌، روپوش‌، پوسته‌. روانشناسى : قشر مخ پوستى ،بيرونى ،غشايى ،قشرى

cortical control
شکم بند ساز،فروشنده شکم بند زنانه اهل جزيره کورس دردرياى مديترانه زره سينه ،سينه بند جمعيت( مانند تشييع کنندگان جنازه)،ملتزمين نام دوخانه که مجلس هاى قانون گزاراسپانياوپرتقال راتشکيل ميده پوست‌، قشر، لايه‌ رويي‌، روپوش‌، پوسته‌. روانشناسى : قشر مخ پوستى ،بيرونى ،غشايى ،قشرى روانشناسى : نابينايى مغزى

cortical deafness
اهل جزيره کورس دردرياى مديترانه زره سينه ،سينه بند جمعيت( مانند تشييع کنندگان جنازه)،ملتزمين نام دوخانه که مجلس هاى قانون گزاراسپانياوپرتقال راتشکيل ميده پوست‌، قشر، لايه‌ رويي‌، روپوش‌، پوسته‌. روانشناسى : قشر مخ پوستى ،بيرونى ،غشايى ،قشرى روانشناسى : نابينايى مغزى روانشناسى : کنترل مغزى

cortical inhibition
زره سينه ،سينه بند جمعيت( مانند تشييع کنندگان جنازه)،ملتزمين نام دوخانه که مجلس هاى قانون گزاراسپانياوپرتقال راتشکيل ميده پوست‌، قشر، لايه‌ رويي‌، روپوش‌، پوسته‌. روانشناسى : قشر مخ پوستى ،بيرونى ،غشايى ،قشرى روانشناسى : نابينايى مغزى روانشناسى : کنترل مغزى روانشناسى : کرى مغزى

corticalization
جمعيت( مانند تشييع کنندگان جنازه)،ملتزمين نام دوخانه که مجلس هاى قانون گزاراسپانياوپرتقال راتشکيل ميده پوست‌، قشر، لايه‌ رويي‌، روپوش‌، پوسته‌. روانشناسى : قشر مخ پوستى ،بيرونى ،غشايى ،قشرى روانشناسى : نابينايى مغزى روانشناسى : کنترل مغزى روانشناسى : کرى مغزى روانشناسى : بازدارى مغزى

encorticalization
رمز گذارى
روانشناسى : رمزگردانى ثناگو،مداح ستايش اميز،مداحانه ثنا،ستايش دورگرفتن ،احاطه کردن ،حلقه زدن ،دارا بودن ،شامل بودن ،دربرگرفتن ،محاصره کردن
علوم نظامى : دوره کردن محاصره ،احاطه روانشناسى : بى اختيارى دفع (درموسيقى )دوباره بنوازيد روانشناسى : مغزى شدن

subcortical
شبه قاره قرارداد فرعى ،قرار داد فرعى بستن ،قرار داد يا کنترات دست دوم ،مقاطعه کارى فرعى ،قرار دادفرعى
بازرگانى : قرارداد دست دوم مقاطعه کار فرعى
معمارى : پيمانکار دست دوم بازرگانى : پيمانکار فرعى رابطه بين دو قياس متقابل ،تشابه قياسى ،ارتباط قياسى از يک جهت متناقض ،(م.م ).مغاير درمرحله فرعى ،درجهت متقابل ،دوقياس مغاير بشکل قلب غير متقارن روانشناسى : زيرقشرى زير دنده اى
 


ویکی کلمه درخواستی : cortical                            > آیا میدانید ویکی چیست !؟ اینجا کلیک کنید 


دسته های الفبایی : ( به نتبجه جستجو مربوط نمی شود )
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 


صفحه اصلی-دیکشنری پرسرعت | دریافت افزونه دیک  | امکانات و راهنمای استفاده | نظرات و پیشنهادات | درباره من... فروشگاه اینترنتی شال shal.ir
© 1390 Iran . WebSite Design And Development By Me !