لغت مورد نظر خود را جهت ترجمه در کادر زیر وارد نمایید . فعلا فقط انگلیسی !
نتایج زیر رو کردن اینترنت برای کلمه : hazel

معانی لغت وارد شده : hazel

۞معانی لغت در دیکشنری انگلیسی به فارسی :
(گ.ش ).درخت فندق ،چوب فندق ،رنگ فندقى
۞معانی لغت در دیکشنری انگلیسی به انگلیسی به همراه نوع کلمه و مثالهای کاربردی:
hazel noun : any of several shrubs or small trees of the genus Corylus bearing edible nuts enclosed in a leafy husk
hazel noun : the fine-grained wood of a hazelnut tree (genus Corylus) and the hazel tree (Australian genus Pomaderris)
hazel noun : Australian tree grown especially for ornament and its fine-grained wood and bearing edible nuts
hazel adj : of a light brown or yellowish brown color
 

نتایج انتخابات ریاست جمهوری یازدهم 1392

تصاویر جستجو شده برای لغت وارد شده : hazelلغات مرتبط با کلمه وارد شده : hazel


hazel eyes
چشم ميشى ،چشمان ميشى

hazel hen
(ج.ش ).باقرقره اى که پرهاى چين چين دارد

hazel nut
(hazel nut):

hazelly
فندقى( رنگ)

hazelnut
فندق

hazel-nut
(hazel nut):

hazelwort
ارسارون شامى

witch hazel
(گ.ش ).نارون کوهى ،گورجين اغاجى ،همامليس انجيلى ،عنبر سائل ،موچسب ،پيچک ديوارى
 


ویکی کلمه درخواستی : hazel                            > آیا میدانید ویکی چیست !؟ اینجا کلیک کنید 


دسته های الفبایی : ( به نتبجه جستجو ارتباط مستقیم ندارد )
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 


صفحه اصلی-دیکشنری پرسرعت | دریافت افزونه دیک  | امکانات و راهنمای استفاده | نظرات و پیشنهادات | درباره من... سایت خبری زاویه ها  |  فروشگاه اینترنتی شال shal.ir
© 1390 Iran . WebSite Design And Development By Me !