لغت مورد نظر خود را جهت ترجمه در کادر زیر وارد نمایید . فعلا فقط انگلیسی !
نتایج زیر رو کردن اینترنت برای کلمه : foundation

معانی لغت وارد شده : foundation

۞معانی لغت در دیکشنری انگلیسی به فارسی :
بنياد، شالوده‌، تاسيس‌.
۞معانی لغت در دیکشنری انگلیسی به انگلیسی به همراه نوع کلمه و مثالهای کاربردی:
foundation noun : the act of starting something for the first time sample : introducing something new
foundation noun : the act of starting something for the first time sample : she looked forward to her initiation as an adult
foundation noun : the act of starting something for the first time sample : the foundation of a new scientific society
foundation noun : the act of starting something for the first time sample : he regards the fork as a modern introduction
foundation noun : lowest support of a structure sample : it was built on a base of solid rock
foundation noun : lowest support of a structure sample : he stood at the foot of the tower
foundation noun : a womans undergarment worn to give shape to the contours of the body
foundation noun : the fundamental assumptions from which something is begun or developed or calculated or explained sample : the whole argument rested on a basis of conjecture
foundation noun : education or instruction in the fundamentals of a field of knowledge sample : he lacks the foundation necessary for advanced study
foundation noun : education or instruction in the fundamentals of a field of knowledge sample : a good grounding in mathematics
foundation noun : an institution supported by an endowment
foundation noun : the basis on which something is grounded sample : there is little foundation for his objections
 

نتایج انتخابات ریاست جمهوری یازدهم 1392

تصاویر جستجو شده برای لغت وارد شده : foundationلغات مرتبط با کلمه وارد شده : foundation


bearing pressure on foundation
معمارى : فشار تکيه گاهى شالوده

begueather of a pious foundation
واقف
قانون ـ فقه : وقف کننده

bouyant foundation
پايه شناور
عمران : پى شناور

caisson foundation
پى سازى با هواى فشرده( زير اب)
معمارى : پى سازى با هواى فشرده

custodian of a pious foundation
متولى( موقوفه)
قانون ـ فقه : متولى

deep foundation
پى گود
معمارى : پى سازى در عمق

depth of foundation
عمق پى
معمارى : گودى پى

earthquake proof foundation
عمران : غير مقاوم درمقابل زلزله
معمارى : شالوده ضد زلزله

foundation concrete
معمارى : بتن پى

foundation gallery
گالرى پى
معمارى : نقب پى
 


ویکی کلمه درخواستی : foundation                            > آیا میدانید ویکی چیست !؟ اینجا کلیک کنید 


دسته های الفبایی : ( به نتبجه جستجو ارتباط مستقیم ندارد )
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 


صفحه اصلی-دیکشنری پرسرعت | دریافت افزونه دیک  | امکانات و راهنمای استفاده | نظرات و پیشنهادات | درباره من... سایت خبری زاویه ها  |  فروشگاه اینترنتی شال shal.ir
© 1390 Iran . WebSite Design And Development By Me !